Teollisuuden kunnossapitoratkaisut auttavat hallitsemaan resursseja

Yrityksillä on yleensä hallussaan erilaista omaisuutta, riippuen yrityksen toimialasta ja tuotteesta tai palvelusta. Teollisuusalan yrityksillä on paljon tuotantolaitteita ja niihin kuuluvia järjestelmiä, ohjelmistoja ja erilaisia osia. Kaikki käytössämme oleva materiaali kuluu ajan kuluessa ja tarvitsee elinkaarensa aikana huoltoa ja ylläpitoa pysyäkseen toimintakunnossa ja turvallisena käyttää. Ohjelmistot ja järjestelmät taas tarvitsevat päivityksiä, että ne pysyvät ajan tasalla ja luotettavina käyttää. Monessa yrityksessä joudutaankin pohtimaan keinoa, jolla voi hallita resursseja ja niiden ylläpitoa tehokkaasti. Erilaiset toiminnanohjausjärjestelmät alkavatkin olemaan arkipäivää useimmille yrityksille, koska niiden avulla voi näppärästi ja läpinäkyvästi yhdistää yrityksen eri toiminnot yhteen järjestelmään. Teollisuuden kunnossapitoratkaisut hoitaa tehokkaasti omaisuuden hallintajärjestelmät teollisuudelle. Tämä kirjoitus käsittelee tiedon hallintaa ja sen automatisointia etenkin tuotantolaitoksien näkökulmasta. Tervetuloa blogin pariin lukemaan aiheesta lisää.

Omaisuuden hallintajärjestelmät ja teollisuuden kunnossapitoratkaisut tehostavat resurssien hallintaa

Teollisuudessa ja tuotantolaitoksissa voi hallita resursseja parhaalla mahdollisella tavalla ottamalla käyttöön järjestelmällisen omaisuuden hallintajärjestelmän, jonka avulla voi suunnitella esimerkiksi optimaalisen huoltoaikataulun koneille ja laitteille, hallita kaikkia resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Olennaisena osana omaisuudenhallinnassa on myös riskienhallinta, jonka avulla pystytään paremmin ennakoimaan tulevia haasteita ja resursoimaan, reagoinnin sijaan. Koneiden, laitteiden ja tuotantotilojen sekä muun omaisuuden huolto voi olla joko ennakoivaa, suunniteltua, kokemusperäistä, tai jotakin siltä väliltä. Laitteiden ja koneiden tulisi olla mahdollisimman hyvässä toimintakunnossa elinkaarensa ajan, mutta myös niiden säännöllinen huoltaminen lisää niiden koko elinkaaren aikana syntyviä kustannuksia. Toisaalta taas, jos koneet eivät toimi optimaalisella tavalla tai hajoavat, syntyy siitä massiivisia kustannuksia, tuotannon pysähtymistä ja mahdollisesti paljon muita kuluja, kuten äkilliset korjauskustannukset. Omaisuudenhallinnassa onkin tärkeää pystyä mitoittamaan huolto optimaalisesti, niin että huollot toimivat, mutta ne myös mitoitetaan niiden kustannusten ja kannattavuuden mukaan. Hallintajärjestelmiä teollisuudelle tarjoaa esimerkiksi Vitec ALMA Oy.

Omaisuuden hallintajärjestelmä parantaa tuotannon tehokkuutta

Omaisuudenhallinta on lähtöisin talousmaailmasta, mutta toimii hyvin myös fyysisen omaisuuden elinkaarihallintaan. Tuotantoteknologiaa ohjaavien ohjelmistojen ja teknologian lisäksi tuotannon tehokkuutta parantaa hyvä omaisuuden hallintajärjestelmä. Tuotantoprosessin ja siihen tarvittavien laitteiden ja koneiden kustannukset määrittää niiden koko elinkaaren ajan kulut, joihin lasketaan mukaan myös niiden huollot ja korjaukset. Tuotantokustannusten suuruus vaikuttaa olennaisesti sen kannattavuuteen kokonaisuudessaan.


jaa